דן צירקין
21 לספטמבר 1917 - 21 למאי 2010

הורים: נחמן ופרומה צירקין
אישה: טובה (גולדברג) צירקין
ילדים: נירה לוסטמן, ירון צירקין, חנהלה סמולר
נכדים: 11
נינים: 5

דן צירקין

טובה (גולדברג) צירקין
17 לאוקטובר 1918 - 12 ליולי, 2009

הורים: חנה ודוד גולדברג
בעל: דן צירקין
ילדים: נירה לוסטמן, ירון צירקין, חנהלה סמולר
נכדים: 11
נינים: 5

טובה צירקין

לזכרם של דן וטובה צירקין

דן צירקין נולד ב-1917 ברוסיה. בשנת 1921, המשפחה שכללה את הוריו, חיה- רבקה ונחמן ושני אחיו, זלמן צירקין זכרונו לברכה ומומי, נמלטה מרוסיה הסובייטית לברלין וב-1933 עלתה לארץ. דן נקלט בקבוצה הראשונה של עליית הנוער בעין- חרוד. בכירי המנהיגים היו מוריו החלוציים: טבנקין, ציזלינג, ברוך אייזנשטט ועוד, מהם ספג היטב את הלהט הציוני והיה שותף לקבץ גרעין להקמת קיבוץ ג חצור של השומר הצעיר. סבו של דן, שנאור זלמן היה חוכר אחוזות של אצילים רוסיים ברוסיה הלבנה וכך דן, שכל ימי חייו עסק בחקלאות המשיך את המסלול החקלאי המשפחתי. בין השנים 1942-1946 התיישב דן במצפה גבולות שבנגב והשתתף במאמץ האדיר של הכשרת שטחים חקלאיים עד מלחמת השחרור. במשך 25 השנים הבאות פעל בארגון עובדי הפלחה ובאגודת הזרע. 22 שנים עבד דן במשרד החקלאות במנהל ההדרכה וכרכז הדרכה של גידולי שדה עד יציאתו לגמלאות.

טובה (גולדברג) צירקין רעייתו, נולדה בוילנה, ליטה ב-1918- , בת לחנה ודוד ואחות לפרומה ולובה גולדברג זכרונן לברכה. את אביה לא זכתה להכיר משום שבהיותה בת שנה וחצי נפטר ממחלת הטיפוס. בגיל 12 הצטרפה טובה לתנועת השומר הצעיר ובשנת 1938 עלתה לארץ ישראל. בתחילה שהתה בגדרה אצל אחותה, פרומה שהייתה נשואה לאחד מראשוני הבילויים: אברהם הנקין. בהמשך למדה לולנות במשק הפועלות בפתח תקווה וב-1940 הגיעה לקיבוץ חצור ששהה בתקופה זו בראשון לציון. ב-1941 התקבלה לחברות בקיבוץ חצור, הייתה עם הפלוגה בבית גן בגליל, שהתה תקופה ממושכת במצפה גבולות והייתה בין מקימי קיבוץ חצור. טובה ואחיותיה נודעו כמלכות היופי של יוצאי וילנה.
אחותה הגדולה ליובה ובעלה אברהם יונגפר היו ממקימי קיבוץ עמיר.

המשפחה בחרה להציב את אבן הזכרון בקרבת ביתם של דן וטובה, לצד עץ השקמה עב השורשים המשקיף אל המרחבים של ארץ ישראל שדן וטובה צירקין זכרונם לברכה כה אהבו.

הם הותירו אחריהם שלושה ילדים: נירה, ירון וחנהלה ו 11- נכדים.

נזכור את העבר, נחיה את ההווה ונביט בתקווה שהעתיד יאיר לנו פנים.

דן צירקין 2010-1917 , טובה צירקין 2009-1918 .

טובה ודן צירקין

דן צירקין טובה צירקין

Free Web Hosting